Poświęcenie odnowionych ołtarzy św. Barbary i św. Katarzyny

Kościół w Michalicach jest świadectwem żywej wiary ludzi żyjących tutaj 400 lat temu. Tak powiedział ks. kanonik Stefan Dombaj, który przybył do Michalic 6 stycznia b.r., by sprawować mszę św., podczas której poświęcił odnowione po konserwacji ołtarze boczne św. Barbary i św. Katarzyny. Wtedy to miłością i szacunkiem obdarzano św. Katarzynę i św. Barbarę. Gdyby tak nie było, to nie zbudowano by ołtarzy im poświeconych!

 

Co innego we współczesnych czasach. Popularni są święci: Jan Paweł II, o. Pio, Szarbel i jeszcze kilku drogich sercu. Święte Barbara i Katarzyna są zapomniane przez Wiernych, ale nie przez Kościół. Ks. Kanonik również w kazaniu o Nich jakby zapomniał :). Trzeba ufać Bożej opatrzności, że wie, co robi!

 

Nie wyszedł przyjazd ks. Stefana na wspomnienie św. Katarzyny. Gdy przypadło wspomnienie św. Barbary parafianie nie mogliby godnie przyjąć Dostojnego Gościa. Stąd przyjazd dopiero 6 stycznia. Kaznodzieja z Bolesławca zostawił nam kilka cennych myśli na temat jakości życia chrześcijanina. Nasze Święte przysłuchiwały się z nie mniejszą uwagą niż uczestnicy uroczystej mszy św. 6 stycznia 2019 r.:

ks Stefan Dombaj - kazanie 6 I 2019 r     

Komentowanie jest wyłączone.