Spacer Wirtualny

Spacer wirtualny – Michalice

 

 

 

 

 


Spacer wirtualny -Baldwinowice


 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Zadanie Promocja Obszaru LGD poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych Parafii Rzymskokatolickiej Promocja Obszaru LGD poprzez wykorzystanie zasobów kulturowych Parafii Rzymskokatolickiej PW.. Św. Michała Archanioła   w Michalicach i Trójcy Świętej w Baldwinowicach realizowane w ramach projektu grantowego nr 20/VG/17   jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Komentowanie jest wyłączone.