Boże Ciało 2017

W tym roku przypadła 30-ta rocznica trzeciej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski.

Papież przybył na Kongres Eucharystyczny, który przebiegał pod hasłem: „Do końca ich umiłował”. Podczas pielgrzymki beatyfikował Karolinę Kózkównę oraz bpa Michała Kozala, męczennika z Dachau. 13 czerwca w Łodzi udzielił I-szej Komunii św. 1600 dzieciom.

Miałem to szczęście, że tam byłem, również 14 czerwca 1987 roku w Warszawie.

 

W Łodzi święty Papież mówił min. o związku między stołem Słowa Bożego a stołem eucharystycznym; pomiędzy katechezą a życiem sakramentalnym. Podkreślił, że katecheza, zarówno bezpośrednio przygotowująca do I-szej Komunii św. jak i po niej, ma na celu:

.

.

  • poznanie Jezusa, co prowadzi do
  • przede wszystkim umiłowania Go
  • i najgłębszego zespolenia z Nim

 

„Komunia zaś jest tej miłości i tego zespolenia znakiem i żywym świadectwem”

 

Dlatego tak ważna jest katecheza a św. Jan Paweł II, parafrazując słynne powiedzenie wieszcza narodowego Cypriana Kamila Norwida, powiedział: „Katecheza to zbiorowy obowiązek całego kościoła”.

 

Trzydzieści lat temu Papież miał nadzieję, że Polacy będą chcieli poznawać Jezusa po to, by Go kochać a kochając, jednoczyć się z Nim w Eucharystii. Święty w Niebie ma te nadzieję w dalszym ciągu…

IPN stworzył specjalną stronę internetową poświęconą tej pielgrzymce papieża: http://www.trzeciapielgrzymka.ipn.gov.pl/jp2


W Baldwinowicach:


W Michalicach:


W Krzykowie:

Komentowanie jest wyłączone.