Św. Barbara zamieniła się miejscem ze św. Katarzyną

św. Barbara

Po kilkumiesięcznej konserwacji w pracowni państwa Aleksandry i Edgara Pill’ów niedaleko Torunia wróciły do kościoła w Michalicach dwa bliźniacze ołtarze p.w. św. Barbary i św. Katarzyny. I jak to pomiędzy bliźniakami bywa, bo czasami można się pomylić w odróżnieniu ich, tak w XIX wieku podczas konserwacji doszło do zamienienia głównych obrazów przedstawiających te Święte. Przez ponad 100 lat nikt tego nie zauważył, że doszło do podmiany! To Pan Edgar Pill zwrócił uwagę, że w ołtarzu północnym, gdzie na zwieńczeniu znajdują się figury św. Katarzyny, Matki Bożej i św. Jadwigi był obraz św. Barbary a powinien być obraz św. Katarzyny. Obraz św. Katarzyny zaś znajdował się w ołtarzu południowym, gdzie na zwieńczeniu są umieszczone figury trzech aniołów. Obraz św. Katarzyny wrócił do ołtarza z figurą tej świętej.

 

Ołtarz św. Katarzyny

Św. Katarzyna urodziła się w Aleksandrii w Egipcie ok. 282 r. Była wykształconą i bogatą kobietą, gdy złożyła ślub czystości. Otwarcie krytykowała prześladowanie chrześcijan przez cesarza Rzymskiego. Po wygranej dyspucie z 50-cioma mędrcami pogańskimi zastała skazana na śmierć. Miała być torturowana przez łamanie kołem, jednak anioł go zniszczył. Wyrok wykonano przez ścięcie.

 

.

 

Ołtarz św. Barbary

Św. Barbara pochodziła z pogańskiej rodziny z Heliopolis. Z chrześcijaństwem zetknęła się w Nikomedii w Azji Mniejszej, gdzie została wysłana na nauki przez ojca. Ojciec Diokuros dowiedział się, że córka została chrześcijanką i chciał ją zmusić do wyparcia się wiary. To nie poskutkowało, więc doniósł na nią do władz. Została uwięziona w wieży, gdzie miał przed śmiercią objawić się jej anioł z kielichem i hostią. Poniosła śmierć przez ścięcie mieczem prawdopodobnie około roku 305 za panowania cesarza Galeriusza (305–311)

 

Wspomnienie św. Katarzyny odbędzie się 25 listopada a św. Barbary 4 grudnia. W 1669 r., kiedy to ołtarze poświęcono dla kultu te Święte były czczone przez mieszkańców Michalic. Czas ten kult reaktywować!


Przed konserwacją:


Po konserwacji:

Komentowanie jest wyłączone