Księża proboszczowie

 • ks. Urban Nierowny – W roku 1583, kiedy parafią kierował ks.  Nierowny, kościół filialny pw. Trójcy Świętej w Baldwinowicach (Bahnsdorf) przejęli  protestanci
 • ks. Jerzy Brzóska (1592-1635) – budowniczy kościoła
 • ks. Jan Krzysztof Stephetius (zm. 1637)
 • ks. Adam Schoss (Schas?) – w  roku 1647 profanacja kościoła przez wojska szwedzkie
 • ks. Andrzej Jan Janik  -kościół w Baldwinowicach w  1654 roku z powrotem stał się katolicki. W 1663 roku ściany prezbiterium i nawy pokryto malowidłami
  • wikary – ks. Michael Gaffronlo
 • ks. Joachim Henryk Chocimirski (1699-?) – Dzięki jego staraniom kościół rozbudowano do stanu obecnego, wznosząc w 1730 roku nową wieżę. Sześć lat później wybudowano emporę północną i zainstalowano organy. Ponadto zbudowano ołtarze boczne i chrzcielnicę
 • 1907 rok – ks. Karol Schmidt z parafii Greiffenberg (Gryfów Śląski) do parafii Michalice jako wikariusz.
 • †ks. Roman Kubis (1904- zm. 1964) (ur. 10 VIII 1877 r. w Kujakowie, pow. Kluczborski) – W 1907 roku Michalice ponownie stały się siedzibą parafii. W 1914 roku Josef Langer odsłonił na stropie i drzwiach, a w 1918 roku konsekrował je Adollf Bäcker. Pozostałe polichromie odsłonięto w 1937 roku.
 • ks. Jan Gdak
 • †ks. Władysław Czyżewski
 • †Ks. Stanisław Jaremczuk
 • †Ks. Ludwik Jodłowski
 • ks. Adam Terlecki
 • ks. Stefan Dombaj
 • ks. Przemysław Paluch (2004-2010)
 • ks. Grzegorz Laszczyński (2010- )

 

Ks. Roman Kubis przed plebanią

Ks. Roman Kubis przed plebanią

Ks. Roman Kubis

Ks. Roman Kubis

Ks. Kubis z gospodynią Marią Nicpoń

Ks. Kubis z gospodynią Marią Nicpoń

Pogrzeb ks. Kubisa

Pogrzeb ks. Kubisa 27 III 1964 r.

ks. Kardynał Kominek, pogrzeb ks. Kubisa

ks. Kardynał Kominek, pogrzeb ks. Kubisa

ks. Kubis i ks. Mruczek z Namysłowa

ks. Kubis i ks. Mruczek z Namysłowa

ks. Kubis i ks. Szewczuk z Namysłowa

Ks. Jodłowski

Ks. Jodłowski

Ks. Jan Gdak

Ks. Jan Gdak

ks. Jodłowski

ks. Jodłowski

ks. Ludwik Jodłowski

ks. Ludwik Jodłowski

ks. Ludwik Jodłowski

ks. Ludwik Jodłowski

ks. Władysław Czyżewski

ks. Władysław Czyżewski

Ks. Kubis i ks. Szewczuk

Ks. Kubis i ks. Szewczuk

Ks. Kardynał Gulbinowicz w MIchalicach

Ks. Kard. Gulbinowicz w Michalicach 27 IV 1982 r.

Ks. Kardynał Gulbinowicz w MIchalicach

Ks. Kard. Gulbinowicz w Michalicach 27 IV 1982 r.

Wizytacja ks. kardynała Gulbinowicza

Wizytacja ks. kard. Gulbinowicza27 IV1982 r

Ks. Kardynał Gulbinowicz w Michalicach

Ks. Kard. Gulbinowicz w Michalicach 27 IV 1982 r.

ks. Adam Terlecki

ks. Adam Terlecki

Ks. Stefan Dombaj

Ks. Stefan Dombaj

Ks. Przemysław Paluch

Ks. Przemysław Paluch

Komentowanie jest wyłączone.