Architektura

Kościół w Michalicach jest orientowaną, drewnianą świątynia, wzniesiona w konstrukcji zrębowej z belek lipowych i sosnowych na kamiennej podmurówce. Od zachodu dobudowano wieżę konstrukcji słupowo-ryglowej, której przyziemie nie jest skomunikowane z wnętrzem. Całość przykrywają dachy siodłowe pobite gontem, oddzielne dla prezbiterium i nawy. Wieże wieńczy hełm baniasty z ośmioboczną latarnią.

Trójbocznie zakończone prezbiterium kościoła jest węższe od nawy, przykrywa je malowany strop, od północy przylega do niego prostokątna zakrystia. Nawę od prezbiterium oddziela belka tęczowa z rzeźbioną grupą Ukrzyżowania oraz inskrypcją:

IMG_5776VERE LANGUORES NOSTROS IPSE TULIT ET DOLORES NOSTROS IPSE PORTAVIT Isa: 53(„Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści” Iz 53, 4) / SUSCEPIMUS DEUS MISERICORDIAM TUAM: IN MEDIO TEMPLI TUI: 1614. (Przyjeliśmy, Boże, Twoje miłosierdzie: w centrum świątyni)

Nawa założona na rzucie zbliżonym do kwadratu przykryta została kasetonowym stropem, który wsparty jest pośrodku na słupie rzeźbionym spiralnie w dolnej części; na belce umieszczono podpis:
GEORGI/ SCHOLTZ MILLER/ von/ ALTSTAT/ ZIMMERMA/ N/ IN FECEMUN/ DI ISTAE VI/ TA NOSTRA/ FUNDAMEN TA EIUS:/ IN MON Bg SANCTIS.
100_9539(  Georg I Scholtz   / Miller von Alstat Zimmeman / -w śmieciach świata to życie nasze- / fundament jego/ in mon Bg (Bg – Brzoska Georg?) świętych)

Przy ścianie zachodniej mieści się drewniana empora, przy północnej – prospekt organowy. Do południowej ściany przylega kruchta, z której prowadzi wejście do kościoła przez portal zwieńczony łukiem o wykroju w ośli grzbiet. Analogiczny portal otwiera wejście do zakrystii. Na ścianie południowej są okna arkadowe, w prezbiterium i na ścianie północnej – okrągłe.

Cytat z: Marta Miś, Kościół pw. św. Michała Archanioła w Michalicach, Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Harasimowicza, s.9-10, Wrocław 1999

Ośli Grzbiet Napis nad drzwiami wejściowymi do kościoła

Ośli Grzbiet, napis nad drzwiami wejściowymi do kościoła

Prospekt organowy

Prospekt organowy i okno okrągłe

Okna arkadowe od strony południowej

Okna arkadowe od strony południowej

Komentowanie jest wyłączone.