Boże Ciało 2014

19 czerwca w kościele powszechnym obchodzono Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W par. Michalice odbyły się trzy procesje: w Baldwinowicach, Michalicach i Krzykowie. Mieszkańcy poszczególnych wiosek z wielką starannością przygotowali ołtarze, by rozważać przy nich tajemnice sakramentu miłości – Eucharystii.

Stacja Pierwsza w Michalicach

Stacja Pierwsza w Michalicach

PIERWSZA STACJA – EUCHARYSTIA JEST OFIARĄ

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

Kapłan. Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

Wierni.  Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

K. Chrystus jako Arcykapłan dóbr przyszłych  przez własną Krew wszedł do Miejsca Świętego.

W.  Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela. Jezus złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Jego Krew oczyszcza nasze sumienia.

K. Jezus złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. Jego krew oczyszcza nasze sumienia.

Z . Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela.

EWANGELIA Mt 26, 17-19.26-19

W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: Gdzie chcesz,

Hania wraz z siostrą Paulinką wcześniej adorowały Pana Jezusa w Baldwinowicahch!

Hania wraz z siostrą Paulinką adorowały Pana Jezusa w procesji w Baldwinowicach i Michalicach!

żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?  On odrzekł: Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami.  Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.  Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy,  bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów.  Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego.

.

.

.

.

Stacja druga w Michalicach

Stacja druga w Michalicach

DRUGA STACJA – EUCHARYSTIA JEST POKARMEM DUSZY

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

K. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

W. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

K. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,  a Krew moja jest prawdziwym napojem.

W. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

K. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim

W. Pokarmem z nieba Pan swój lud obdarzył.

 

EWANGELIA Mk 8,1-9

W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Nim i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im:  żal mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść.  A jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze; bo niektórzy z nich przyszli z daleka.  Odpowiedzieli uczniowie: Skąd tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem? Zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem.  I polecił ludowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je rozdzielali. I rozdali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo i polecił je rozdać.  Jedli do sytości, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów.  Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił.

Trzecia Stacja w MIchalicach

Trzecia Stacja w Michalicach

TRZECIA STACJA – EUCHARYSTIA JEST ZADATKIEM ŻYCIA WIECZNEGO

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

K. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki

W. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki

K. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto ten chleb spożywa, będzie żyła na wieki

W. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki

K. Kto spożywa moje ciało i Krew moją pije, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym

W. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki

EWANGELIA Łk 24,13-16.28-35

Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy.  Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło.  Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi.  Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej.  Lecz przymusili Go, mówiąc: Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił. Wszedł więc, aby zostać z nimi.  Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.  Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.  I mówili nawzajem do siebie: Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?  W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi.  Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

CZWARTA STACJA – EUCHARYSTIA JEST SAKRAMENTEM JEDNOŚCI KOŚCIOŁA

Stacja Czwarta w Michalicach

Stacja Czwarta w Michalicach

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ:

K. Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno

W. Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno

K. Kielich, który błogosławimy, jest udziałem we Krwi Chrystusa. Chleb, który łamiemy, jest udziałem w Ciele Chrystusa

W. Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno

K. Ponieważ jeden jest chleb, przeto tworzymy jedno ciało, Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba

W. Spraw to, nasz Ojcze, byśmy byli jedno

Ewangelia J 17, 20-26

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;  aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.  I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.  Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.  Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.  Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. 

Dziewczynki w naszym imieniu sypały płatki kwiatów Panu Jezusowi obecnemu w sakramencie miłości – Eucharystii. Nasze dłonie byłyby niegodne, aby usłać Panu Panów dywan wdzięcznej miłości…

A o to kilka zdjęć z Michalic:

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.