Dożynki w parafii

P9112412

Wykonała Pani Rozalia Maziak z Michalic

Najpierw w Baldwinowicach i Krzykownie a w następną niedzielę w Michalicach i Objaździe zostały doprawione msze św. dziękczynne za tegoroczne żniwa. Dziękowaliśmy dobremu Bogu za bezpieczne zbiory i prosiliśmy o życiodajny deszcz.

.

.

.

Kolekta – modlitwa po „chwała na wysokości”:

„Panie, nasz Boże, składamy Tobie dziękczynienie za plony, które ziemia wydała dla naszego dobra, i za działanie Twojej opatrzności, spraw, aby na glebie naszych serc dojrzewały owoce sprawiedliwości i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.”

Nasze serca, podobnie jak gleba, powinny być uprawiane. Brak odpowiednich zabiegów może spowodować, że pojawią się chwasty wad i grzechów; spełnią się słowa Pana Jezusa:
„Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.(Mk 7,23).

Warto więc uprawiać glebę naszych serc systematyczną spowiedzią św. Jednak to może być tylko wyrwanie chwastu z ziemi, bez korzenia. Za jakiś czas odrośnie, wada i grzech pojawią się znowu.
„A przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie.”(Jk 1,22).

Codzienne rozważanie Bożego Słowa, rozmyślanie Bożych Prawd, zaszczepi je w sercu, które zagłuszą tym razem chwasty wad.

Dożynki w Krzykowie:

IMG_20150830_115733 IMG_20150830_115745 IMG_20150830_122435 IMG_20150830_123955 IMG_20150830_124014 IMG_20150829_155414 IMG_20150830_115453 IMG_20150830_115524 IMG_20150830_115537

Komentowanie jest wyłączone.