Jubileusz – Odpust w Krzykowie 2018 r.

Tegoroczny Odpust w święto Bożego Miłosierdzia w Krzykowie zbiegł się z Jubileuszem. 20 lat temu staraniem ks. Stefana Dombaja została konsekrowana kaplica w Krzykowie pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia. Powstała z byłej kuźni i magazynu nawozów sztucznych dzięki przychylności ówczesnego dyrektora PGR – pana Mirosława Kowalskiego oraz władz Gminy Wilków.

.

.

Głównym celebransem był ks. Kanonik Stefan Dombaj, wieloletni proboszcz parafii w Michalicach. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawicie władz samorządowych Gminy Wilków: Wójt – pan Bogdan Zdyb oraz pan Kazimierz Olchawa.  Nie zawiedli księża z Dekanatu, którzy licznie przybyli na uroczystość.

Kazanie ks. Stefana Dombaja:

ks Stefan Dombaj w Krzykowie     

 

Komentowanie jest wyłączone.