Remont kościoła w Baldwinowicach

100_9723W czwartek  10.07.2014 r. rozpoczął się remont zabytkowego kościoła w Baldwinowicach. Główną przyczyną prac jest nadmierne zawilgotnienie  świątyni.

19.11.2013 r. zostały przeprowadzone specjalistyczne oględziny kościoła. A oto wnioski:

Notatka służbowa:   W dniu 19.11.2013 w trakcie wizji lokalnej na obiekcie – kościół filialny w Baldwinowicach p.w. Trójcy Świętej w której uczestniczyli:

Grzegorz Laszczyński – ks. proboszcz, Paweł Godlewski – UOZ w Opolu, Józef Adamowski – rzeczoznawca,  Andrzej Wojnar – architekt

Zostały ustalone wstępne sposoby zabezpieczenia i remontu zawilgoconych przegród budowlanych w ww. kościele.

Ze względu na nieprawidłowe zabiegi konserwacyjne i prace budowlane wykonane ponad 30 lat temu ściany prezbiterium są nadmiernie zawilgocone czego efektem są widoczne wysolenia i odpadający tyk od strony wnętrza zakrystii i elewacji oraz zarysowania przypór i tynku uzgodniono , że zostaną zaproponowane w projekcie remontu następujące rozwiązania:

ściana prezbiterium

ściana prezbiterium

wszystkie zawilgocone tynki na elewacjach prezbiterium oraz zakrystii zostaną skute w celu odsłonięcia murów do ich osuszenia. Tynki renowacyjne zostaną wykonane na tych partiach ścian prezbiterium i zakrystii gdzie odkryta cegła będzie wykazywać duże ślady korozji nie będzie możliwe zabezpieczenie jej lub odtworzenie by uzyskać dobry efekt estetyczny. Jeżeli po usunięciu tynków elewacji prezbiterium okaże się,że  stan techniczny cegieł będzie dobry, można rozważyć konserwację tej części i  pozostawienie jej w postaci licowej /bez tynku/ z wyjątkiem części cokołowej;

.

.

Skuwanie tynków w zakrystii

Skuwanie tynków w zakrystii

zostanie wykonana opaska w przylegającym gruncie wokół części murowanej kościoła wg zaleceń ekspertyzy dr inż. J. Adamowskiego;

na okapach dachu części murowanej zostaną zamontowane rynny drewniane z rurami spustowymi w kolorze gontu na dachu – dopuszcza się  zamontowanie rur spustowych z PVC lub blachy ocynkowanej w kolorze rynien w wybranych miejscach na elewacji. Rury spustowe będą odprowadzać wodę z dachów na otaczający teren poprzez kamienne koryta ułożone na gruncie.

.

.

.

Rynny należało założyć

Rynny należało założyć

zaleca się wyburzenie posadzek betonowych w całym kościele i wykonanie nowych wg zaleceń projektowych, które będą przewidywać zmianę i polepszenie warunków cieplno -wilgotnościowych (np. przy użyciu z płyt styropianowych XPS) w całym kościele ;

zaleca się zdemontowanie desek podłogowych w przedsionku wieży kościoła oraz kruchcie i wykonanie posadzki podkładowej zabezpieczonej przeciwwilgociowo chroniącej deski przed działaniem wilgoci z podłoża oraz nanoszonej przez ludzi podczas użytkowania pomieszczenia;

.

.

uszkodzone przypory ceglane zaleca się wzmocnić poprzez wykonanie żelbetowych ław fundamentowych wg odrębnego opracowania projektowego;

Ołtarz został zabezpieczony

Ołtarz został zabezpieczony

w celu zwiększenia cyrkulacji powietrza wewnątrz nawy głównej oraz pomieszczenia zakrystii należy wykonać przebicia w stropach i sklepieniach w celu zamontowania kanałów wentylacyjnych odprowadzających powietrze do przestrzeni poddasza nad nawą główną oraz wykonanie otworów nawiewnych m.in. w posadzkach i ścianach;

.

.

zaleca się wyburzenie zamurowania otworu drzwiowego zakrystii i renowację istniejących drzwi i zamontowanie ozdobnej kraty metalowej;

należy rozważyć wycinkę niektórych drzew  i /lub gałęzi wokół kościoła w celu zwiększenia możliwości oddziaływania wiejących wiatrów, sprzyjających  osuszaniu budynku i otoczenia;

Drzwi do zakrystii

Drzwi do zakrystii

po wykonaniu opasek keramzytowo – żwirowych wokół prezbiterium i zakrystii wg zaleceń projektowych wskazane jest wykonanie ścieżek i alejek o utwardzonej nawierzchni i pokrytych żwirem granitowym lub piaskowym wokół kościoła co zmniejszy powierzchnie zieleni absorpcyjnej i utrzymującej wilgoć w otoczeniu kościoła oraz ograniczy istotnie wilgoć nanoszoną do kościoła przez wiernych;

.

.

.

« 1 z 2 »

 

 

Komentowanie jest wyłączone.