Boże Ciało 2015

DSC00523

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA

I KRWI CHRYSTUSA

(Czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej)

 

„Powstanie święta Bożego Ciała należy łączyć z rodzącym się w średniowieczu nowym nurtem pobożności eucharystycznej, akcentującej obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Bezpośrednim powodem wprowadzenia święta stały się objawienia bł. Julianny (1193-l258), augustianki z klasztoru Mont-Cornillon, w pobliżu Liege. Treść objawień przedłożono teologom (wśród nich znajdował się późniejszy papież Urban IV) i na podstawie ich orzeczenia w 1246 r. wprowadzono święto w diecezji w Liege obchodzone w czwartek oktawy Trójcy Św. Urban IV rozciąga święto na cały Kościół w 1264 r., ale śmierć jego nie pozwoliła na ogłoszenie dokumentu. Dopiero po opublikowaniu bulli przez Jana XXIIw 1317 r. święto przyjęto w całym świecie.

Pierwsza wzmianka o procesji w tym dniu pochodzi z Kolonii (1277–79), W XIV w. znają ją inne diecezje Niemiec, Anglii, Hiszpanii i Francji, a sam Rzym około’ “1350 r. W krajach niemieckich na początku XV w. procesję Bożego Ciała połączono z modlitwą błagalną o pogodę i urodzaje. Przy czterech ołtarzach śpiewanie początki czterech ewangelii: panowało przekonanie, że śpiew tych perykop przyniesie szczególną pomoc i ochronę przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Ta błagalna procesja nabiera znaczenia dla wiernych, którzy dokładają starań, aby była jak najokazalsza. Pod wpływem reformacji procesja przyjmuje inny charakter  –  staje się wyznaniem wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Nadal śpiewa się początki ewangelii, ale praktyce tej nadano inne tłumaczenie: pod postacią chleba jest wśród nas obecny Chrystus, który niegdyś żył na ziemi i którego teraz głoszą ewangelie.

Pius IX w 1849 roku na znak wdzięczności za szczęśliwy powrót z wygnania ustanowił święto Przenajdroższej Krwi Chrystusa (1 lipca). Ponieważ święto Bożego Ciała jest zarazem świętem Krwi Chrystusa, nowy kalendarz znosi święto 1 lipca, a świętu Bożego Ciała nadaje nazwę: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusowej.

W Polsce, święto Bożego Ciała, obchodzi jako pierwsza, diecezja krakowska, jak świadczą statuty synodalne biskupa Nankera z 1320 roku, a W rozwoju nowego święta dużą rolę odgrywał kościół Bożego Ciała zbudowany W Krakowie na Kazimierzu w 1347 roku. Stopniowo Boże Ciało przyjmuje się w innych diecezjach, tak że na początku XV w. W większości diecezji należy ono do świąt głównych. W 1420 r. zostaje umieszczone w kat-a1oggu świąt obowiązujących w całej prowincji gnieźnieńskiej. Pierwszy opis procesji Bożego Ciała podaje ceremoniał katedry płockiej pochodzący z XIV w. W swej zewnętrznej formie nie różniła się ona wiele od procesji odprawianych w główne święta Pańskie. Tu znajdziemy również późniejsza wzmiankę o śpiewie początków czterech ewangelii, co w XVI w praktykują już wszystkie diecezje.

Obecnie W czasie procesji czytamy fragmenty czterech ewangelii, które pozwalają nam głębiej zrozumieć, czym jest Eucharystia. Chrystus na Ostatniej Wieczerzy ustanawia

Eucharystię, Ofiarę Nowego Przymierza (z Ewangelii Św. Mateusza), nasz duchowy pokarm i źródło naszej jedności (z Ewangelii Św. Marka). Pan zaprasza nas na ucz-tę, która jest zapowiedzią Uczty Niebieskiej (z Ewangelii Św. Łukasza), a kto przychodzi i spożywa  Chleb, ten trwa w Panu, a Pan W nim (z Ewangelii Św. Jana). Śpiew poszczególnych zwrotek

pieśni Święty Boże nadaje procesji akcent błagalny.”

Tekst zaczerpnięto z:

„karmię was tym, czym sam żyję” ŚWIĘTA, Akademia Teologii Katolickiej, s. 213-214, Warszawa 1984

Procesja w Baldwinowicach:

DSC00518 DSC00519 DSC00523 DSC00524 DSC00525 DSC00527 DSC00530 DSC00532 DSC00534 DSC00535 DSC00537 DSC00538 DSC00540 DSC00543 DSC00544 DSC00545 DSC00546 DSC00548 DSC00552 DSC00553 DSC00554 DSC00555 DSC00556 DSC00557 DSC00558 DSC00559 DSC00560 DSC00561 DSC00562 DSC00563 DSC00564 DSC00565 DSC00568 DSC00569

 

 

 

 

 

Komentowanie jest wyłączone.