Odpust ku czci Krwi Chrystusa w Objaździe 2016 r.

obj_odpst_2016_09„Jaki piękny sakrament zostawił nam Pan Jezus”

mówił na Odpuście w Objaździe 10 lipca 2016 r. ks. Daniel Baranowski – proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Przeczowie.

.

.

W Kazaniu wyszedł od przypomnienia oczywistej prawdy o roli krwi dla ludzkiego organizmu i – analogicznie – o potrzebie dla naszego duchowego rozwoju Ciała i Krwi Pańskiej.

kazanie ks Daniela Baranowskiego cz1     

Ks. Proboszcz powiedział nam o ciekawym wydarzeniu, jakie miało miejsce   w życiu św. Jana Pawła II, o cudzie eucharystycznym podczas sprawowanej mszy św. dla pielgrzymów z Azji na Watykanie.

kazanie ks Daniela Baranowskiego cz2     

„Wielki cud Eucharystyczny, o którym trochę zapominamy” zaznaczył ks. Daniel, że ten cud ma miejsce podczas każdej Eucharystii, dzieje się na naszych oczach, przekonywał na Odpuście Sumista.

Gdy mówił o cudach Eucharystycznych w Sokółce i w Legnicy, pewnie w nie jednym, ale wielu sercach wzbudziło się pragnienie, aby w pielgrzymce tam pojechać, np. do bliższej Legnicy.

kazanie ks Daniela Baranowskiego cz3     

Ks. Daniel nasza wiarę w realną obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina niewątpliwie umocnił i ożywił nadzieję, że, jak powiedział, Pan Bóg czeka na każdego człowieka w Eucharystii.

kazanie ks Daniela Baranowskiego cz4     

obj_odpst_2016 obj_odpst_2016_02 obj_odpst_2016_07 obj_odpst_2016_09 obj_odpst_2016_10 obj_odpst_2016_11 obj_odpst_2016_12 obj_odpst_2016_13 obj_odpst_2016_14 obj_odpst_2016_15 obj_odpst_2016_16 obj_odpst_2016_17 obj_odpst_2016_18 obj_odpst_2016_19 obj_odpst_2016_20 obj_odpst_2016_21 obj_odpst_2016_22 obj_odpst_2016_23

Komentowanie jest wyłączone.