PRZYJĘCIE NOWYCH KANDYDATÓW DO GRONA MINISTRANTÓW

Po kilkumiesięcznych przygotowaniach nadszedł oczekiwany dzień. W niedzielę, 08 grudnia 2019 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kaplicy Przenajświętszej Krwi Chrystusa w Objaździe podczas uroczystej Mszy Świętej o godzinie 10.45 trzy kandydatki (Alicja, Amelia, Wiktoria) i jeden kandydat (Patryk) zostali przyjęci do grona ministrantów.

Dla nas wszystkich, czyli kandydatów na ministrantów było to ogromne przeżycie. Razem z nami radowali się nasi rodzice, rodziny i licznie zgromadzeni parafianie.

Obrzęd przyjęcia nowych ministrantów miał miejsce tuż po homilii. Każda/y z kandydatek/kandydatów potwierdzał swoją gotowość i chęć służby jako ministrant. Następnie ks. Grzegorz Laszczyński uroczyście poświęcił komże i pelerynki, które w obecności wszystkich wiernych zakładaliśmy już jako nowo przyjęci ministranci. Wszyscy złożyliśmy ślubowanie ministranckie przyrzekając: „święte czynności ministranta wypełniać pobożnie gorliwie i radośnie, na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej”.

Treść ślubowania najlepiej obrazuje czym w istocie jest służba ministrancka:

Ja, …………………, służbę ministrancką

uważam za moje powołanie i zaszczyt.

Przyrzekam więc memu Panu i Bogu

służyć przy Jego ołtarzu

z wiarą i radością.

Obowiązki ministranta

będę wypełniał/wypełniała sumiennie.

Będę się modlił/modliła

za moich księży

i okazywał/okazywała im szacunek.

Będę czcił/czciła

miłował /miłowała

i modlił /modliła

się za rodziców,

wychowawców i nauczycieli.

Będę pilnym uczniem i dobrym kolegą.

Będę z innymi mówił/mówiła

o Chrystusie,

aby więcej mu uwierzyli i bardziej Go pokochali.

Będę miłował/miłowała

moją Ojczyznę

i wszystko, co Ją stanowi.

Na świadków tego przyrzeczenia biorę

moich kapłanów, rodziców, kolegów

i wszystkich tu obecnych.

Tak mi dopomóż Bóg. Amen

Wszyscy jako nowo pasowani ministranci otrzymaliśmy pamiątkowe   legitymacje ministranckie.

Dziękujemy Bogu za możliwość przyjęcia do grona ministrantów i prosimy Pana o wytrwałość, solidność i pobożność w służbie Jezusowi przy ołtarzu i innym ludziom w codziennym życiu.

Księdzu Grzegorzowi Laszczyńskiemu dziękujemy za zachętę i wszelką pomoc w podjęciu przez wszystkich kandydatów tej zaszczytnej służby ministranckiej w naszej parafii.

Jednocześnie pragniemy zachęcić inne dzieci do przyjścia i włączenia się w piękną i radosną służbę Panu Jezusowi przy Jego ołtarzu.

„Króluj nam Chryste”. Zawsze i wszędzie!

Ministrantka – Amelia Płaza.

Komentowanie jest wyłączone.