I-sza Komunia św. 2022 r

Niedziela 22 maja 2022 roku zapisze się na zawsze w pamięci trójki dzieci z naszej parafii, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do I-szej Komunii św. Dzień wcześniej dostąpiły zaszczytu pojednania z Bogiem uzyskując rozgrzeszenie w ich pierwszej spowiedzi św.

 

Nadia i Kinga z Baldwinowic oraz Jakub z Krzykowa już w ubiegłym roku rozpoczęli przygotowania do tego wielkiego wydarzania; przygotowania oczywiście duchowego, polegającego na uczestnictwie we mszach św., jeszcze w sposób – z wiadomych powodów – nie pełny.

 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa sakramenty chrztu, bierzmowania i komunii św. były udzielane tego samego dnia, tj. podczas Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę. Z powodu prześladowań chrześcijan przygotowanie było utrzymywane w tajemnicy by nie prowokować prześladowań,  dlatego nazywamy je sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. Wraz ze wprowadzeniem praktyki chrztu dzieci, te trzy sakramenty zastały rozdzielone w czasie. Kiedyś, po wtajemniczeniu, ochrzczeni jeszcze przez tydzień przychodzili ubrani w białe szaty na Eucharystię, na której biskup tłumaczył im, co dokonało się podczas wtajemniczenia. Współcześnie jedynie symboliczną małą białą szatę otrzymują dzieci podczas chrztu a ubierają ją kilka lat później na Komunię św. a i biały tydzień jest po I-szej komunii a nie po chrzcie, jak dawniej. Nadia, Kinga i Jakub z Krzykowa sumiennie uczestniczyli w Eucharystiach Białego Tygodnia sprawowanych w intencji ich rodziców, rodziców chrzestnych i dziadków.

 

A oto przypomnienie terminów:

Komunia (komunio) – znaczy zjednoczenie, oczywiście zjednoczenie nas z Panem Jezusem.

 

Eucharystia (eucharistein) – znaczy dziękczynienie za przyjęcie Daru. Tym darem jest Pan Jezus uobecniony w sposób tajemniczy ale prawdziwy i rzeczywisty podczas przeistoczenia. W komunii św. jednoczymy się z tym Darem i sami stajemy się darem wraz z Jezusem dla Boga Ojca.

 

Msza (missa, misjo) – znaczy posyłanie daru. Podczas mszy św. posyłamy Dar – Pana Jezusa uobecnionego dla nas pod postaciami chleba i wina Bogu Ojcu i wraz z Nim siebie samych, jeśli jednoczymy się z Nim w komunii św.

Komentowanie jest wyłączone.