KOMUNIKATACH WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO

Wrocław, dnia 19.02.2024 r.

Do
Przewielebnych Księży
Archidiecezji Wrocławskiej

 

Czcigodni Księża,
Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej, w związku z trwającymi konsultacjami ws. nowelizacji rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego nauczania religii w szkołach, przesyła propozycję do ogłoszeń parafialnych i do umieszczenia w mediach parafialnych.
Tekst ogłoszeń, który przesłany był już KOMUNIKATACH WYDZIAŁU DUSZPASTERSKIEGO z dnia 16.02.2024 r. (pozycja 3 KOMUNIKAT WYDZIAŁU KATECHETYCZNEGO), dostępny w załączeniu

O lekcjach religii – propozycja do ogłoszeń parafialnych
i do umieszczenia w mediach parafialnych

(do ogłoszeń parafialnych)
Pojawiające się w ostatnim czasie doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian w edukacji napawają niepokojem środowiska związane z edukacją religijną w Polsce.  Zapowiedzi dotyczące niewliczania oceny z religii do średniej, umieszczenia lekcji religii na pierwszych lub ostatnich lekcjach oraz redukcji liczby godzin religii do jednej lekcji w tygodniu wprowadzają niepokój dotyczący przyszłości nauczania religii w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich o modlitwę i świadectwo ukazujące dobro, jakie dokonuje się poprzez lekcje religii.
W związku z ogłoszonymi przez MEN konsultacjami społecznymi dotyczącymi nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, których jednym z celów jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen, zwracamy się szczególnie do rodziców, aby występowali do ministerstwa w obronie lekcji religii, przypominając o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

(na strony parafialne i do mediów społecznościowych parafii)
Pojawiające w ostatnim czasie doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian w edukacji napawają niepokojem środowiska związane z edukacją religijną w Polsce. Zapowiedzi dotyczące niewliczania oceny z religii do średniej, umieszczenia lekcji religii na pierwszych lub ostatnich lekcjach oraz redukcji liczby godzin religii do jednej lekcji w tygodniu wprowadzają niepokój dotyczący przyszłości nauczania religii w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich o modlitwę i świadectwo ukazujące dobro, jakie dokonuje się poprzez lekcje religii.
W związku z ogłoszonymi przez MEN konsultacjami społecznymi dotyczącymi nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, których jednym z celów jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen, zwracamy się szczególnie do rodziców, aby występowali do ministerstwa w obronie lekcji religii przypominając o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Jak informuje Ministerstwokonsultacje publiczne projektu rozporządzenia potrwają do 26 lutego br. Zachęcamy, aby osobiście zwracać się do MEN. Swoje stanowisko w sprawie szkolnej lekcji religii można przesłać drogą mailową: sekretariat.dkopp@men.gov.pl lub kancelaria@men.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa.
Głosem w obronie edukacji religijnej jest także petycja w obronie szkolnej lekcji religii zorganizowana przez środowisko świeckich katechetów. Można ją podpisać na stronie internetowej

ks. Mariusz Szypa

Komentowanie jest wyłączone.